Bảng giá xe & khuyến mãi tháng 8

Phiên bản Giá đặc biệt tháng 8
MT 380
CVT Eco 415
CVT 450

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá đặc biệt Tháng 8
MT Eco 395
MT 425
CVT Eco 445
CVT  475

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt tháng 8 Quà tặng tháng 8
CVT 2.0 823 808 Phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng để lắp phụ kiện
CVT 2.0 Premium 942 909
CVT 2.4 Premium 1.100 1049

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ tháng 8
DIESEL 4×2 AT (mới) 1.062
GASOLINE 4×2 AT (mới) 1.092
GASOLINE 4×4 AT 1.182
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM 1.160
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM 1.250

Đơn vị giá: triệu đồng

Follow us on:    

Phiên bản Giá đặc biệt
tháng 8
4×4.AT MIVEC  770
4X2.AT ATHLETE 725
4×2.AT MIVEC 685
4×4.MT 646
4×2.AT 586
4×2.MT 555

Đơn vị giá: triệu đồng